Mariënburg BV

Naam

Mariënburg BV

Programma

1032: Grondbeleid

Openbaar belang

Gemeentelijk belang

aandelenparticicpatie is EUR 18.151.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste van de saldireserve gebracht.(mn rente aandelenkapitaal)

Doel

Opheffing BV is in gang gezet

Agenda