GR Bijsterhuizen

Naam

GR Bijsterhuizen

Programma

1032: Grondbeleid.

Openbaar belang

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein.

Gemeentelijk belang

Het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid voor Nijmegen.

Financiële
Kerngegevens

De GR is geheel extern gefinancierd (via de gemeente Wijchen).
De grondexploitatie januari 2014 heeft een positief financieel resultaat van ca.
€ 21,6 miljoen op Contante Waarde 1-1-2014.

De deelnemende gemeenten (gemeente Nijmegen en gemeente Wijchen) houden rekening met een winstuitkering in de toekomst. Deze winstuitkering zal worden gestort in de Saldireserve.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De gemeente levert geen financiële bijdrage aan de GR.

De GR draait een grondexploitatie met een positief financieel resultaat. Winstuitkeringen worden ten gunste van de Saldireserve gebracht. Aanpassing van het schema van uitbetaling van de winstuitkeringen wordt in de raming van de Saldireserve verwerkt, het gaat dan om een bedrag van in totaal ruim EUR 11 mln.

(Financiële) risico's

Financiële risico’s worden niet voorzien voor de GR Bijsterhuizen. De economische crisis heeft weliswaar ook op dat terrein z’n consequenties, maar dat leidt niet tot problemen.

De economische crisis heeft wel consequenties voor de verwachte winstuitkeringen. Winstuitkering is pas mogelijk indien deze gerealiseerd is.

Doel

Ontwikkelingen

Door het beschikbaar komen van extra uitgeefbaar terrein (0,9 hectare) en de regionale fasering van de bedrijventerreinen is de looptijd van de planexploitatie met 1 jaar verlengd tot en met 2023.

De totale hoogte van de winstverwachting is iets gestegen door vergroting van het uitgeefbaar gebied.