Juridische zaken

Juridische zaken

Doelstelling
De juridische functie bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.

Activiteiten
De afdeling Juridische Zaken heeft in 2014 op het terrein van de bedrijfsvoering het accent op de volgende activiteiten gelegd.

Rechtsbescherming

  • 92% van de bezwaarschriften en 90% van de klachten zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Het streven was respectievelijk 70% en 80%.
  • We hebben met succes binnen bepaalde categorieënbezwaren de informele aanpak ingezet.
  • Met de digitalisering van de afhandeling van bezwaren uit het sociale domein is het werkproces opnieuw bekeken en verbeterd, om zo ook termijnoverschrijding tegen te gaan.
  • Er heeft steeds terugkoppeling van de bevindingen in bezwaar naar de primaire afdelingen plaatsgevonden door middel van tussenrapportages, maar ook door middel van casuïstiek.
  • We hebben de beschikkingen op bezwaar begrijpelijker en prettiger leesbaar gemaakt, zonder verlies van juridische kwaliteit.

Juridische advisering

  • Juridische inhuur is verder substantieel teruggedrongen en er is regie gevoerd op de inzet van de stadsadvocaat.
  • We hebben de goede balans bewaakt tussen de vraag vanuit het bestuur en de organisatie en het aanbod van de afdeling. Het maken van regelgeving ten behoeve van de transitie binnen het sociale domein heeft extra inspanning gekost.
  • We hebben ervoor gezorgd dat we op tijd aan tafel kwamen bij juridische adviseringsvraagstukken en we hebben de verbinding gemaakt met de advisering van andere ondersteunende afdelingen. In 2014 heeft het accent gelegen op de decentralisatie-opgave binnen het sociale domein.