Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid

Doelstelling

We zorgen voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt vanuit een veranderende overheidsrol, een goede werkomgeving, werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

Activiteiten

Met onze jaarlijkse HRM-agenda spelen wij in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Ook dit jaar hebben we onze organisatie ondersteund en geadviseerd bij de verdere organisatieontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van onze maandelijkse personeelsplanning.
We doen dit door ons fundament op orde te hebben. Daarbij hebben we de leiderschapsestafette afgerond door leidinggevenden te laten reflecteren op het leiderschapsproces. We hebben de verdiepingstrainingen met Insights verder vervolgd en we hebben de keuze gemaakt om verder te gaan met het nieuwe functiegebouw HR21.

Ook in 2014 hebben we aandacht besteed aan Mobiliteit. We hebben nieuwe jonge medewerkers aangetrokken; een begin gemaakt met onze stage-aanpak en een loopbaanplein ingericht. We proberen op deze manier het hoofd te bieden aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voorts hebben we een analyse gemaakt van het gebruik en het aantrekken van onze flexibele schil.

Daarnaast is er aandacht voor onze lopende zaken. We hebben de voorbereidingen voor de werkkostenregeling afgerond zodat we deze kunnen invoeren per 2015.
Op het Arbo-terrein hebben we een besluit genomen over de aanpak van de RI&E; is er een begin gemaakt met de uitrol van de kadernota agressie in de organisatie en hebben we de scholing op dit gebied aanbesteed en zijn we gestart met de cursussen.
Op het gebied van arbeidszaken zijn de onderhandelingen hervat voor een nieuwe lokale CAO; daarbij overleggen we onder meer over aanpassing van het Sociaal Statuut en de leidraad bij privatisering en het KIAN. De voorbereiding van de invoering van het Individueel Keuze Budget en een nieuwe salarisregeling per 2016 loopt. De mogelijkheden voor een generatiepact worden in beeld gebracht.
Tot slot zijn we aan de slag geweest met doorlopende activiteiten als een nieuwe organisatieregeling; formatiebeheer en de digitalisering van onze processen.