Bedrijfsinvesteringen

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

Bedrijfsinvesteringen

4.381

0

3.517

0

907

-43

Bedrijfsinvesteringen

Afgelopen jaar is een vervolg gegeven aan het traject Werken in Minder Gebouwen en flexibele werkomgeving. Hier is het grootste gedeelte van het budget aan besteed, zowel voor verbouwing, herinrichting als de ICT-investeringen die hiervoor nodig waren. Dit traject loopt door in 2015 voor de gebouwen Marienburg, Marienbeurs en Dukenburgseweg, hiervoor hevelen we de daarvoor benodigde bedragen over naar 2015.
In Triavium is de warmtepomp vernieuwd en andere aanpassingen gedaan, zoals het vervangen van het camera-systeem. De Vidiwall is volledig opgeleverd, net als de busjes op groen gas, beide gestart in 2013.
Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de wijkcentra en jeugdcentra, vernieuwing bewegingsmelders en aanbrengen LED-verlichting, als mede vervanging van inventaris.