Onderwijs

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Bewegingsonderwijs Kristallis

950

0

0

0

950

Uitbreiding BS Hidaya

274

0

15

0

259

Bewegingsonderwijs Kristallis
We zijn met Kristallis in gesprek over verschillende scenario’s over de nieuwbouw of renovatie van een gymzaal. In 2014 zijn gesprekken gevoerd met Kristallis. De besprekingen met het schoolbestuur verlopen moeizaam. Begin 2015 wordt hierover een besluit genomen. Verwacht wordt dat ontwikkeling in 2015 zal plaatsvinden.

Uitbreiding Basisschool Hidaya
Het investeringsverzoek van € 274.000 ten behoeve van aanpassingen en tijdelijke uitbreiding basisschool Hidaya is door College/Raad in februari 2014 vastgesteld. Van de aanpassingen is in 2014 een bedrag van € 5.000 incl. BTW  gerealiseerd en de bouwvoorbereidingen zijn gestart. Daarvan is een bedrag van € 10.000 incl. BTW gerealiseerd. De oorspronkelijke bouwplannen moesten opnieuw worden ingediend, omdat geen bouwvergunning werd verleend.  Gereedkomen van de uitbreiding wordt verwacht rond augustus 2015