Cultuur

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Nieuwbouw Doornroosje

12.519

29

12.490

0

0

Keizer Karel Podia

1.500

293

1.286

1.000

921

Doornroosje
Op 1 november 2014 is de nieuwbouw van Doornroosje, de studentenwoningen van SSH en de fietsenstalling opgeleverd. Doornroosje is per 1 oktober in gebruik genomen, de studentenwoningen per 1 november.  Het beschikbaar gestelde krediet voor de nieuwbouw Doornroosje is volledig benut.

Keizer Karel Podia
Het eerste deel van de renovatie van de Vereeniging heeft in de zomerperiode van 2014 plaatsgevonden, binnen planning en budget. De klimaatinstallatie van de grote zaal is vernieuwd, samen met de theater- technische installaties en de zolderverdieping.