Wijken

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Voorzieningshart Waterkwartier

4.000

613

3.387

0

0

Sport- en Speelplekken Noord

150

0

150

0

0

Bestaande voorzieningharten

200

0

55

0

145

Voorzieningenhart Waterkwartier
Het voorzieningenhart De Biezantijn in het Waterkwartier is volledig gerealiseerd en in gebruik genomen in 2014.

Sport- en Speelplekken Noord
Aanpassen en aanleg van speelplekken aan de Floralaan, Navarrastraat, Golden Delicious, Annabelstraat, Jo Everstraat, Serge Gainburgstraat, De Rietgraaf en Ewartstraat. Aanleg van een natuurspeelplek aan de Yves Montandstraat en het aanpassen van de JongerenOntmoetingsPlek aan de Visveldsestraat en totumpaal Thermionpark.

Bestaande Voorzieningenharten
In een aantal accommodaties zijn er problemen met het binnenklimaat.  Daarnaast willen we  het ontmoeten in de wijken  bevorderen. De invulling van dit krediet betreft het verbeteren van het klimaat in de voorzieningenharten ’t Hert,  de Klif en de Ster en in Wijkcentrum Dukenburg. In wijkcentrum Dukenburg treffen we bovendien  voorzieningen  om het ontmoeten te bevorderen. Hiermee is in 2014 een start gemaakt en de werkzaamheden lopen in 2015 door.