Sport

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Ondersteuning Quick

1.000

655

0

0

345

Talent Centraal

5.000

0

0

4.333

9.333

Kunstgrasvelden

1.300

0

237

0

1.063

Revitalisering Binnensportaccomm

1.000

105

0

0

895

Ondersteuning Quick
Om het PRO-college en Talent Centraal op het Sportpark Quick mogelijk te maken zijn reeds verschillende aanpassingen doorgevoerd. Met de verwachte start van de bouw van Talent Centraal in 2015 zal het komende jaar het resterende investeringskrediet ingezet worden.   

Talent Centraal
De start van de bouw van Talent Centraal staat gepland voor eind 2015/  begin 2016. Hiervoor ontvangen we van de provincie een investeringsbijdrage van € 4,3 mln. De komende twee jaar zal het investeringsbudget gerealiseerd worden.   

Kunstgrasvelden
Conform planning is in 2014 de toplaag vervangen en de infill vernieuwd van het kunstgrasveld op sportpak Brakkenstein. Uit onderzoek van ISA/Middelkoop bleek dat  het veld niet meer aan de gebruiksnorm van de KNVB voldeed. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de kunstgrasvelden op sportparken de ‘Kluis’ en ‘Vossepels’ op korte termijn aan vervanging toe zijn.

Revitalisering Binnensportaccommodaties
Het beschikbare budget wordt in 2015 ingezet om de evenementen/sporthal Jan Massinkhal te verbouwen om de exploitatie voor zowel sport als evenementen te verhogen.  Hierbij wordt de voorgevel vernieuwd, de toegang tot de hal verplaatst en het sportoppervlak en de bergingen vergroot. Daarnaast worden de kantine en kleedkamers vernieuwd. Verwachting is dat de verbouw van de Jan Massinkhal in juni start en eind  2015 wordt opgeleverd.