Facilitaire Diensten

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Wijkcentrum Dukenburg

2.500

27

2.473

0

0

Stevenstoren

1.300

2

337

0

961

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

750

0

750

0

0

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

1.307

0

1.128

0

0

178

Duurzaamheid

3.841

0

2.881

0

959

Wijkcentrum Dukenburg
De renovatie van het Wijkcentrum Dukenburg is nagenoeg afgerond. Er zijn geen overschrijdingen.

Stevenstoren
Voor de restauratie van de Stevenskerk en –toren en is een totaalbedrag geraamd van € 2,4 miljoen. Hiervoor is in de Stadsbegroting voor 2014 een krediet van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld door Uw Raad en heeft de provincie in het kader van de “Robuuste Investeringsimpuls” een subsidie van € 1,1 miljoen toegekend aan de Stichting Stevenskerk. De Stichting Stevenskerk draagt de verantwoordelijkheid voor de verantwoording aan de Provincie. De provinciale bijdrage moet eind 2015 in zijn geheel zijn besteed.
In het kader van het restauratieproject trekt de gemeente  gezamenlijk op met het bestuur van de Stichting Stevenskerk.  Door het gelijktijdig en slim uitvoeren van de werkzaamheden kunnen de kosten mogelijk worden gereduceerd en kan op die manier mogelijk uitvoering aan de motie ‘Werk met werk voor toren en kerk’ (raadsvoorstel perspectiefnota 2014, 12 juni 2013). Daarbij combineren we de restauratie werkzaamheden voor de Stevenskerk en de Stevenstoren zoveel mogelijk. Met de aannemer is afgesproken dat de restauratiewerkzaamheden vóór  1 juli 2015  zijn afgerond.

Gemeentelijke Accommodaties
Het jaarlijks terugkerende bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties van € 750.000 is in 2014 volledig besteed aan noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen aan gemeentelijke gebouwen in het kader van veiligheid, wetgeving of het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. De inzet  betreft o.a. aanpassingen aan wijkcentra de Piramide en de Brack, de ontmoetingsruimte in voorzieningenhart de Ster, bijdragen aan de renovatie van wijkcentrum en zwembad Meijhorst, inrichting van het plein bij de Schouwburg en het opknappen van de toren van de kerk in de Dorpsstraat.

Vastgoed Rendabel
Uw Raad heeft een jaarlijks krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld voor rendabele investeringen, ook genaamd investeringen met eigen dekking. Denk daarbij aan aanpassingen van gebouwen, waarbij de kapitaallasten worden gedekt door een hogere opbrengsten of lagere (overige) kosten. In 2014 is  het beschikbare bedrag in totaal € 872.000 ingezet  om in Voorzieningenhart de Biezantijn, Wijkcentrum Dukenburg en Sporthal de Triangel aanpassingen aan te brengen ten behoeve van (extra) verhuur. Daarnaast is  € 50.000 ingezet voor de Doorbraak tussen het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en de Bibliotheek.

Duurzaamheid
Er is geïnvesteerd in initiatieven in het Stadhuis, diverse accommodaties en bij de Vereeniging en in Wijkcentrum Dukenburg. Op basis van het masterplan zijn initiatieven gerealiseerd voor monitoring van klimaatsystemen, duurzame verlichting en installaties waarbij de behaalde energiebezuiniging de kosten van de investering terugverdient.