Grondbeleid

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Stadsbrug

25.400

24.163

1.237

0

0

Vasim

2.700

0

0

0

2.700

Mercuriuspark

1.500

0

0

0

0

1.500

Toe te rekenen plankosten

5.500

1.000

3.427

0

0

1.073

Stadsbrug
De nieuwe stadsbrug, gedoopt De Oversteek, verbindt de beide stadshelften aan de Waal. Dit traject, uitgevoerd middels een planexploitatie, heeft enkele jaren in beslag genomen en geleid tot een moderne stadsverbinding over de Waal. Behalve  dat de nieuwe brug een noodzakelijke verbetering van de infrastructuur betekent, is er ook veel symboliek rond de brug. De soldaten die bij het oversteken van de Waal werden gedood, worden herdacht met een lichtkunstwerk op de brug. Het kunstwerk bestaat uit 48 paar lantaarnpalen, hetzelfde aantal als de gesneuvelde militairen, die iedere avond bij het invallen van de avond als eerbetoon een voor een van zuid naar noord aan gaan. Ook de naam van de brug De Oversteek refereert aan de bevrijders van Nijmegen. Bij de opening waren nabestaanden van de gesneuvelde soldaten aanwezig.
Status investering: gereed

Vasim
Het terrein rond het Vasim gebouw en onder De Oversteek (20 september plein) zal worden (her)ingericht. Het terrein rond de Vasim maakt onderdeel uit van de westelijke entree van onze stad. De ontwikkeling van het “Vrijheidskwartier” is in 2014 verder ter hand genomen en zal met de toevoeging van het zg. CP Kelco terrein in 2015 verder ter hand worden genomen. Huidige verwachting: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase

Mercuriuspark
Na oplevering van “de Oversteek” start de herontwikkeling en uitgifte van werklocatie
Mercuriuspark (werktitel).
Status investering: gereed, het resterende krediet kan vrijvallen

Toe te rekenen Plankosten
Dit krediet bestaat uit een aantal onderdelen. De bijdrage voor de groene Route heeft in 2013 plaatsgevonden. Verder is het binnen dit krediet geld voor meerwerk voor de pijlers van de Stadsbrug uitgegeven in het kader van de dijkteruglegging en diverse plankosten.
Status investering: gereed, het resterende krediet kan vrijvallen