Kerngegevens van de stad

Bevolking

Leeftijd

2010

2011

2012

2013

2014

0-14 jaar

23.652

23.714

23.854

23.792

23.911

15-24 jaar

28.278

28.487

28.681

29.345

30.411

25-49 jaar

59.753

59.857

59.526

59.184

58.884

50-64 jaar

29.636

30.069

30.232

30.493

30.847

65 jaar e.o.

21.717

22.138

22.953

23.629

24.281

Geslacht

vrouwen

84.902

85.652

86.129

86.788

87.647

mannen

78.134

78.613

79.117

79.655

80.697

Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking)

Bevolking - etniciteit

Herkomst

2010

2011

2012

2013

2014

Nederland

122.947

123.662

124.089

124.894

126.461

Westerse landen

19.802

20.143

20.275

20.328

20.280

Niet-Westerse landen

20.287

20.460

20.882

21.221

21.603

Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking)

Bevolking - etniciteit

Herkomst

2010

2011

2012

2013

2014

Nederland

122.947

123.662

124.089

124.894

126.641

Suriname

1.506

1.519

1.523

1.524

1.557

Antillen/Aruba

2.048

2.045

2.066

2.095

2.098

Turkije

5.281

5.288

5.313

5.331

5.351

Marokko

3.391

3.440

3.500

3.513

3.570

Overige

27.863

28.311

28.755

29.086

29.127

Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking)

De etnische herkomst volgens de CBS-definitie wordt bepaald door het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders van deze persoon.

Bouwen en wonen - woningvoorraad - voorraad naar soort woongelegenheid

Woningvoorraad

2010

2011

2012

2013

2014

Nieuwbouw koop:

- laagbouw

175

137

200

227

220

- etage

385

32

100

225

38

Nieuwbouw huur:

- laagbouw

20

82

200

80

117

- etage

251

106

750

528

338

Totaal woningen per 1 jan (CBS)

70.402

71.083

71.774

72.916

72.524

Wooneenheden per 1 jan (CBS)

4.571

4.597

4.620

4.620

4.642

Woonschepen

44

41

41

46

47

Woonwagens

103

103

103

83

83

Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/woningmarkt)

Huishoudens naar soort

Huishoudens

2010

2011

2012

2013

2014

Alleenwonend

24.887

25.251

25.434

26.006

26.304

Echtpaar/samenwonend

18.954

18.969

18.960

19.279

19.558

1-oudergezin

4.689

4.725

4.851

4.907

5.052

2-oudergezin

15.230

15.424

15.487

15.479

15.445

Vrij huis

2.862

2.928

2.961

3.066

3.233

anders

1.175

1.130

1.162

916

920

Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/woningmarkt/voorraad)

Scholing en vorming - wetenschappelijk onderwijs - hoger beroepsonderwijs

Onderwijs

2010

2011

2012

2013

2014

HBO-studenten

Gezondheid

10.725

11.621

11.993

12.484

12.559

Economie

3.455

3.557

3.898

4.101

4.550

Educatie

3.209

3.348

3.407

3.364

3.530

Techniek

642

722

815

880

1.081

Communicatie

26

0

0

0

0

Totaal HBO-studenten

18.057

19.248

20.113

20.829

21.720

WO-studenten

A-faculteiten

5.948

5.967

5.743

5.279

5.516

B-faculteiten

5.323

5.432

5.521

5.615

5.876

C-faculteiten

6.824

7.158

7.026

6.796

6.910

Overig en onbekend

155

197

189

156

157

Totaal WO-studenten

18.250

18.754

18.479

17.846

18.459

Nijmeegse studenten HBO

4.150

3.929

3.868

3.570

4.003

Nijmeegse studenten WO

8.777

8.302

7.764

6.584

onbekend

Nijmeegse studenten: volgen een studie in Nijmegen en zijn woonachtig in Nijmegen
Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/onderwijs)  cijfers WO studenten zijn met terugwerkende kracht aangepast; bron nu DUO; was Radboud