Samenstelling van het bestuur

De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. De gemeentesecretaris, de heer B. (Berend) van der Ploeg is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur.
Hubert Bruls is burgemeester van de gemeente Nijmegen.
De burgemeester is niet alleen voorzitter van het College, maar ook van de raad. De Raad wordt bijgestaan door de griffier, mevrouw M.M.V. (Tine) Mientjes.  Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijk voor het functioneren van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit:

SAMENSTELLING COLLEGE

Burgemeester H.M.F.(Hubert) Bruls
Portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken, Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Communicatie en Onderzoek & Statistiek.

Wethouder mevrouw R.D. (Renske) Helmer-Englebert, SP, 1e loco
Portefeuille: Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties

Wethouder B.(Bert) Frings, GroenLinks, 2e loco
Portefeuille: Zorg, Welzijn, Wonen.

Wethouder T. (Turgay)Tankir, PvdA, 3e loco
Portefeuille: Werk, Inkomen, Vroegtijdig schoolverlaten, Economie & Toerisme.

Wethouder H.B.W. (Ben) van Hees,
De Nijmeegse Fractie, 4e loco
Portefeuille: Binnenstad, Citymarketing, Evenementen, Cultuurhistorie, Parkeren, Personeel & Organisatie, ICT en Faciliteiten.

Wethouder B. (Bert) Velthuis, SP, 5e loco
Portefeuille: Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid, Cultuur.

Wethouder mevrouw H.(Harriet) Tiemens, GroenLinks, 6e loco
Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water, Mobiliteit

Gemeentesecretaris de heer B. (Berend) van der Ploeg


Samenstelling gemeenteraad 2014

De gemeenteraad wordt bijgestaan door de griffier, mevrouw M.M.V. (Tine) Mientjes.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de zetelverdeling in de Raad tot 19 maart 2014 (gemeenteraadsverkiezingen) en na 19 maart 2014.

zetelverdeling

politieke partij

 tot 19 maart

ná 19 maart

Partij van de Arbeid

8

4

GroenLinks

7

8

D66

6

7

Socialistische Partij

5

8

VVD

4

3

De Nijmeegse Fractie

4

2

Gewoon Nijmegen

2

2

CDA

1

2

Verenigde Senioren Partij

1

2

Fractie Witsenhuijsen

1

0

Fractie Eigenhuijsen

0

1

SP (8 zetels)


Contactgegevens fractie
Tel. nr. (024) 329 23 71
E-mail:
fractie@sp.nijmegen.nl

J.W.H. van Hooft (Hans) - Fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. (024) 348 04 08
E-mail:
hvhooft@sp.nl

C. van Norel (Cor)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-81289796
E-mail:
cs.norel@hetnet.nl

B. van Berkel (Bart)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
bart.berkel@gmail.com

P.J. Molenaar (Petra)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-11125457
E-mail:
petramolenaar@gmail.com

M.A.L. Sweep (Maarten)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06--29594303
E-mail:
maartensweep@gmail.com

A. van den Berg (Annelieke)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
a.van.den.berg@sp.nijmegen.nl

S. Vat (Stijn)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
s.vat@sp.nijmegen.nl

T. Postema (Tatum)
p/a fractiesecretariaat SP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
tatum.postema@gmail.com


GroenLinks (8 zetels)


Contactgegevens fractie
Tel. nr. (024) 329 23 70
E-mail:
fractie@groenlinks.nijmegen.nl

P.H.J. Boekhorst (Pepijn) - fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-51754256
E-mail:
pepijnboekhorst@gmail.com

E.M. Westerveld (Lisa)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-42375501
E-mail:
l.westerveld@groenlinks.nijmegen.nl

N.P. Vergunst (Noël)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-15002866
E-mail:
vergunst@gmail.com

C.M.H. Daemen (Cilia)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
c.daemen@groenlinks.nijmegen.nl

P.R. Oomen (Pepijn)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-19072657
E-mail:
pepijnoomen@gmail.com

J. F. Reinhoudt (Jos)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
tel.nr: 06-20408049
E-mail:
jos@reinhoudt.com

B. Friesen (Bram)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
bram.friesen@gmail.com

A.B. Ranshuijsen (April)
p/a fractiesecretariaat GroenLinks
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
a.ranshuijsen@gmail.com


D66 (7 zetels)


Contactgegevens fractie
Tel. nr. (024) 329 23 69
E-mail:
fractie@d66.nijmegen.nl

De heer R.A.A. Jetten (Rob) - Fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
robjetten@d66nijmegen.nl

De heer T.F.A. van Elferen (Tobias)
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-15656338
E-mail:
tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl

De heer M. Groothuizen (Maarten)
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
groothuizenm@gmail.com

Mevrouw G. Visser (Grete)
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-12407920
E-mail:
gretevisser@hotmail.com

Mevrouw C.B.M. Lamers (Kristie)
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-48386780
E-mail:
kristielamers@d66nijmegen.nl

De heer R. El Hafi (Rachid)
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-85282732
E-mail:
r.el.hafi@d66.nijmegen.nl

Mevrouw R.M.G. Brouwer (Rachel)
p/a fractiesecretariaat D66
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-24298558
E-mail:
rachelbrouwer@d66nijmegen.nl


PvdA (4 zetels)


Contactgegevens fractie

Tel. nr. (024) 329 23 67
E-mail:
fractie@pvda.nijmegen.nl

M.J.M. van Nijnatten (Marc) - Fractievoorzitter
Rouaanstraat 5
6515 CD Nijmegen
Tel. 06-10316085
E-mail:
m.van.nijnatten@pvda.nijmegen.nl

G.M.M. Schellekens (Giselle)
p/a fractiesecretariaat PvdA
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-39775000
E-mail:
g.schellekens@pvda.nijmegen.nl

R.S. Zwart (Rutger)
Korte Bredestraat 18
6543 ZR Nijmegen
Tel. (024) 373 33 39
E-mail:
r.zwart@pvda.nijmegen.nl

A. Selman (Ammar)
p/a fractiesecretariaat PvdA
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
a.selman@pvda.nijmegen.nl


VVD (3 zetels)


Contactgegevens fractie
Tel. (024) 329 23 68
E-mail:
fractie@vvd.nijmegen.nl

I.M. van Dijk (Inge) - fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat VVD
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-27478668
E-mail:
i.van.dijk@vvd.nijmegen.nl

P. Huliselan (Patrick)
p/a fractiesecretariaat VVD
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-42915699
E-mail:
p.huliselan@vvd.nijmegen.nl

M.F. Kossen (Fleur)
p/a fractiesecretariaat VVD
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
f.kossen@vvd.nijmegen.nl


CDA (2 zetels)


Contactgegevens fractie
E-mail: fractie@nijmegen.cda.nl

M.T. (Mark) Buck - Fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat CDA
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06 - 26298076
E-mail:
mark.buck@nijmegen.cda.nl

J.M. (Judith) Rotink
p/a fractiesecretariaat CDA
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-18214620
E-mail:
judith.rotink@nijmegen.cda.nl


Gewoon Nijmegen (2 zetels)


Contactgegevens fractie

Tel. nr: (024) 329 9622
E-mail:
fractie@gewoonnijmegen.nijmegen.nl

J.L.J. Janssen (Jo) - Fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat Gewoon Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel.nr:. 024-3299622
E-mail:
fractie@gewoonnijmegen.nijmegen.nl

R.A.P. Klein Hemmink (Ruud)
p/a fractiesecretariaat Gewoon Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel.nr: 024-3299622
E-mail:
r.kleinhemmink@gewoonnijmegen.nijmegen.nl


De Nijmeegse Fractie (2 zetels)


Contactgegevens fractie
Tel. nr. (024) 329 2993
E-mail:
info@denijmeegsefractie.nijmegen.nl

A.H.W Hillen (Albaer) - Fractievoorzitter
p/a Fractiesecretariaat De Nijmeegse Fractie
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 06-20972666
E-mail:
ahillen@panet.nl

W. Grutters (Wendy)
p/a Fractiesecretariaat De Nijmeegse Fractie
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel: 06-50202030
E-mail:
w.grutters@denijmeegsefractie.nijmegen.nl


Verenigde Senioren Partij (2 zetels)


Contactgegevens fractie

Tel. nr. (024) 329 23 24
E-mail:
fractie@vsp.nijmegen.nl

M.J.I. Hulskorte (Michel) - Fractievoorzitter
p/a fractiesecretariaat VSP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
fractie@vsp.nijmegen.nl

J.V.J. van Deurzen (Hans)
p/a fractiesecretariaat VSP
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
h1.van.deurzen@vsp.nijmegen.nl


Fractie Eigenhuijsen (1 zetel)

P.A. Eigenhuijsen (Paul)

p/a fractie Eigenhuijsen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail:
pauleigenhuijsen@gmail.com


De gemeenteraad bestaat nu uit  14 vrouwen en 25 mannen.