Colofon

UITGAVE
Gemeente Nijmegen

OMSLAG
OptimaForma, Nijmegen


FOTOGRAFIE
Ellen van de Waterbeemd
muv. foto's Raad en College,
foto Green Capital, progr.Klimaat & Energie (Marianne van den Heuvel),
foto Bel en Herstel - progr. Openb.Ruimte.


DRUK
DPN, Nijmegen


BRON
LIAS Enterprise


ONTWERP EN REALISATIE DIGITAAL JAARVERSLAG
LIAS Software B.V.